UoI E-Board

Diarienummer 2013-01474
Koordinator Radinn AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har bland annat:- Utökat teametCHAR(13) + CHAR(10) - Skapat och gjort demobrädor av brädan som skall serietillverkas. CHAR(13) + CHAR(10) - Förberett tillverkningen CHAR(13) + CHAR(10) - Etablerat distributionskontakter CHAR(13) + CHAR(10) - Skapat ett varumärke CHAR(13) + CHAR(10) - Förberett inför lanseringen i slutet på våren och etablerat många bra PR-kontakter

Resultat och förväntade effekter

Vi kommer att lansera produkten i slutet på våren med exempelvis en lanseringsfilm tillsammans med professionella filmare och vi har flera intressanta samarbeten på gång för att få en bra spridning av lanseringen. Vi har etablerat ett samarbete med riktigt bra leverantörer och har kontakt med distributörer inför lanseringen.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört målen vi hade förutom att vi har ändrat vår strategi kring lanseringen och initial säljstrategi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.