Unomaly - Export av produkt

Diarienummer 2012-04458
Koordinator UNOMALY AB
Bidrag från Vinnova 332 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Unomaly har under projektperioden gjort följande för att förbereda export av produkten : - analys av marknad- och försäljningsstragi för mellan-Europa. - träffat och utför tester på nordiska och mellan-europeiska partners - ompaketerat produkt för export - utvecklat ny hemsida och nytt försäljningsmaterial - investerat i juridisk bolagsrådgivning - gjort betydande framsteg för extern finansiering - gjort betydande rekryteringar på sälj och teknik

Resultat och förväntade effekter

- Vi har uppfylt målsättningen med inledande etablering i Europa genom att ha pågående tester av internationella partners - Förutsättningar och förberedning för extern finansiering är helt färdigställda och en aktiv dialog has.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet har nått målen. Planerad omfattning av resor visade sig inte behövas under projektperioden, och har planerats till April/Maj. Partner- och marknadsanalys har gjorts från Sverige med inresta resurser och över telefon, videokonferens. Genomlysning och föreberedelser för extern finansiering har gjorts av ekonomisk/juridisk rådgivare. Avtal relaterade till export visade sig vara väldigt markandsspecifika, varvid denna investering görs när etableringsordning finns. Lösningen har utvecklats med stor framgång för att säkerställa export.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.