Uniview för Brasilienmarknaden

Diarienummer
Koordinator Scientific Content for Interactive Systems Sweden AB - Sciss AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - november 2012
Status Avslutat

Externa länkar