Uniview för Brasilienmarknaden

Diarienummer
Koordinator Scientific Content for Interactive Systems Sweden AB - Sciss AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - november 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01784

Statistik för sidan