Universitetens och högskolornas ledning och organisering av samverkan för innovation

Diarienummer 2018-02304
Koordinator Halmstad University Executive Education & Research AB
Bidrag från Vinnova 480 114 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående