Universitetens och högskolornas ledning och organisering av samverkan för innovation

Diarienummer 2018-02304
Koordinator Halmstad University Executive Education & Research AB
Bidrag från Vinnova 480 114 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att initiera uppbyggnaden av forskningsbaserad kunskap om hur universitet- och högskolor kan skapa gynnsamma förutsättningar för att nyttiggöra och sprida akademisk kunskap genom samverkan med omgivande samhälle. Syftet är att inventera befintlig kunskap som kan ge teoretiska och praktiska insikter och förståelse för universitets- och högskolors ledning och organisering av samverkan för innovation.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till: ­- Lärande och kunskapsutveckling om universitetens och högskolornas ledning och organisering av innovationsdrivande samverkan ­- Systematisk litteraturöversikt som grund för att sammanställa resultat och med förslag till nya forsknings- och utvecklingsområden - ­Idéer och förslag till fortsatta insatser inom området innovationsdrivande samverkan

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper fram till 31 december 2018, och delas in i tre arbetspaket, enligt följande: - Detaljplanering och genomförande av systematiska litteraturöversikt - Analys av resultaten från den systematiska litteraturöversikten - Sammanfattning av kunskapsunderlag med grund i resultaten från den systematiska litteraturöversikten

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.