Ungovation

Diarienummer 2011-03727
Koordinator REGIONFÖRBUNDET GÄVLEBORG - Region Gävleborg
Bidrag från Vinnova 474 877 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har tack vare projektet skapat en process där ungas idéer kommer att kunna tas tillvara och utvecklas. Under projektets tid har vi byggt upp stödstrukturer som aldrig tidigare funnits och hade varit omöjliga att byggt upp utan detta projekt. Ungovations webbsida kommer möjliggöra fortsatt utveckling och förnyelse i arbetet att möta unga innovatörer. Via webben kan ungdomar i vårt län skicka in sin idé eller lösa ett företagsproblem. Vi kommer att kunna ge ungdomarna en snabb feedback tillbaka på sina idéer och lösningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till att hållbara och långsiktiga system och metoder som konkret minskar hinder och ökar förutsättningar för att ungas innovationer har förädlats, utvecklats och kommit till nytta. Dels genom kommersialisering, dels skapandet av förebilder och engagemang i en positiv innovationsdrivande spiral.

Upplägg och genomförande

Idén med en omvänd mässa där problemägare ges möjlighet att träffa unga innovatörer visade sig vara en bra start för att få igång en process. Det har fungerat som en innovationsupphandling light för de företag som deltagit. Tyvärr gavs aldrig möjligheten till att göra en skarp innovationsupphandling då inga offentliga problem med en innovationshöjd kunde presenteras. Vid uppbyggnad av webbsida och aktiviteter har vi använt oss av en fokusgrupp bestående av 18 ungdomar som givit värdefulla synpunkter för att förbättra aktiviteterna i projektet

Externa länkar

Projektwebben, där företag och ungdomar lägger in sina problem respektive lösningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.