Undervattenspositionering för fritidsdykare

Diarienummer 2014-00257
Koordinator AQWARY AB
Bidrag från Vinnova 1 190 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att ta fram en boj som med hjälp av Aqwarys vattenburna datornätverk kan kommunicera sin geografiska position med en ungefärlig upplösning på +/- 1m. Projektet har verifierat att kommunikationen mellan över- och under vatten fungerar. Applikationen där dykarens position under vatten registreras i förhållande till en GPS positionen har implementerats både i hård- och mjukvara och testats i labbmiljö. De slutgiltiga testerna under skarpa förhållanden av GPS positioneringen har försenats och förväntas avslutas under Q1 2015

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en demonstrator som vid tester uppfyller kraven på flytförmåga med korrekt placerad tyngdpunkt och flytpunkt. Befintlig elektronik till Aqwarys dykdator har uppdaterats, tillverkats, testats och godkänts. Beräkningsalgoritmerna för positioneringen har finslipats och noggrannheten har bekräftats till +/- 1 m i skarpa tester. Den generella mjukvaran för systemet har anpassats för den allmänna bojapplikationen och separat mjukvara GPS positionering och undervattensspårning har tagits fram och implementerats. Funktionen har bekräftats i lab.

Upplägg och genomförande

Design och konstruktion av boj har följt tidsplan men istället för att lägga ut detaljtillverkningen har en enklare 3-d skrivare köpts vilket sparat både tid och pengar. Elektroniken har lagts till på befintligt kort inom budget och tidsplan. Mjukvaruutveckling var den del av projektet som har dragits med mest förseningar. Detta identifierades som en risk innan projektstart och har till stor del lyckats avhjälpas med externa resurser. Fälttester och respons från externa kontakter har genomförts enl plan. Upplägget av projektet har som helhet mycket väl följt den uppsatta planen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.