Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Undersökning av tidiga stadier av fasseparation i duplexa rostfria stål in situ med SANS

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018
Slutrapport 2018-03258_Outokumpu_HaldorTopso1.pdf(pdf, 408 kB) (In English)

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att analysera tidiga stadier av fasseparation i duplexa rostfria stål vid högre temperaturer. Syftet var att hjälpa de deltagande industriparterna med kunskap i hur man kan motverka alternativt lindra konsekvenserna av fasseparation för mekaniska egenskaper under tillverkning, produktion och i drift. Framgångsrika mätningar genomfördes med SANS tekniken och har kommit de deltagande parterna tillhanda via aktivt deltagande i mätningarna, i projektmöten och i skriftlig rapportering.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från mätningarna med SANS var enligt förväntan och ett antal resultat över förväntan, oväntade i positiv bemärkelse. Dessa resultat kombinerades och korrelerades mot egenskapsprovning som även den gav något oväntade resultat och har tillfört projektet en intressant aspekt med avseende på provning vid rumstemperatur kontra egenskaper vid driftstemperatur. Samtliga resultat och utvärderingar finns i en skriftlig rapport tillgänglig endast för de deltagande företagen och en diskussion pågår om man kan skydda vissa delar av de resultat som projektet gett upphov till.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med deltagande av Outokumpu Stainless, Haldor Topsoe, KTH och Swerim. I det tidigare nu avslutade projekt som ligger till grund för detta projekt deltog även OKG, Forsmarks Kraftgrupp och Ringhals. Mätningarna genomfördes på instrumentet SANS2D vid ISIS Neutron and Muon Source i Storbritannien. In-situ på prover vid högre temperatur i syfte att studera hur mikrostrukturen påverkas i de tidiga stadierna utfördes. Kompletterande mätningar gjordes även på prover värmebehandlade i förväg vid dessa temperaturer upp till 500 timmar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2020

Diarienummer 2018-03258

Statistik för sidan