Undersökning av olika kiselkarbidkomponenttyper i två olika strömriktare för tåg

Diarienummer
Koordinator Bombardier Transportation Sweden AB - Bombardier Transportation AB Västerås
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - september 2013
Status Avslutat