Undersökning av normkritiskt kompetenskluster inom pedagogik, design, arkitektur och stadsplanering

Diarienummer 2015-03851
Koordinator AMPHI PRODUKTION AB - Amphi Produktion
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06314-en

Syfte och mål

Vi har förverkligat syftet med förundersökningen genom att undersöka bärigheten i vår (projektledarnas organisationers) självupplevda erfarenhet av hinder mot att normkritiska perspektiv får genomslag i privat/offentligt sektor. Vi har förverkligat förundersökningens mål genom att arbeta fram en komplex problembild som deltagande leverantörer och beställare av normkritisk kompetens har varit med och formulerat, och vars innehåll externa konsulter tillsammans med projektledare granskat och tagit fram lösningar för. Lösningen har sedan vidarutvecklats av deltagarna.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från förstudien visar på behov av en normkritisk organisationsform som kan fungera som stöd för både beställare och leverantörer av normkritisk kompetens. I fokus är behovet av lärandeprocesser för beställande organisationer och stödstrukturer och stabila samarbeten för leverantörer. Resultaten visar också på behov av en koordinerande funktion som kan matcha och sätta samman komplexa tjänsteutbud där den normkritiska kompetensen är den gemensamma faktorn. Förstudien innebär en kunskapsgrund för utveckling av en normkritisk organisationsform.

Upplägg och genomförande

Genomförande har inneburit en process där beställare och leverantörer, genom olika former av övningar och samtal, har delat med sig av erfarenheter och kunskap. Dessa erfarenheter har sedan analyserats med hjälp av konsulter inom organisationsutveckling, arkitektur, juridik, hållbarhetsstrategier och affärsekonomi. Upplägget har fungerat väl och vi har fått fram relevant information som kunnat leda oss vidare till välunderbyggda idéer för ett normkritiskt kompetenskluster. Responsen från deltagarna visar på ett stort behov och intresse för utveckling inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.