Undersöka lärares och elevers uppfattning av konstgjorda förkroppsligade handledare

Diarienummer 2013-03123
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 3 652 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

IRIS kommer att undersöka perception och acceptans av förkroppsligade virtuella och robotic lärare i skolorna genom att följa en lärare-och elev-centrerad strategi. Projektet kommer att ge konkreta riktlinjer för att möjliggöra en framtida utveckling av robotteknik som har potential att förbättra lärande och undervisning erfarenhet av STEM ämnen. I fråga om kompetens, kommer IRIS tillåta sökanden att utveckla expertis inom e-learning, interaktionsdesign, mobil databehandling, och intelligenta robotar.

Resultat och förväntade effekter

IRIS-projektet kommer att bidra till skapandet av en innovativ kultur, definierad av nya metoder för utbildning som kommer att utlösa en önskan av de unga generationerna att driva STEM-orienterade discipliner och att upptäcka glädjen av innovativa, skapa och lösa. De tänkta långsiktiga effekterna spänner från högre nivåer av engagemang för ungdomar i STEM ämnen att ett ökat antal studenter som väljer en STEM karriär som uppfyller den nuvarande efterfrågan på ingenjörer och forskare, nyckeln till Sveriges framtida tillväxt, konkurrenskraft, global resning och livskvalitet.

Upplägg och genomförande

Den sökande kommer att genomföra ett nära samarbete med forskargrupper anslutna med KTH: s School of CSC. Dessa inkluderar: Medieteknik och interaktionsdesign (MID) gruppen, datorseende och Action Perception (CVAP) Lab och Mobile Life VINN Excellence Centre, ett joint venture mellan KTH och andra partner. Utöver den verksamhet som bedrivs under projektet och de kvalifikationer som uppnåtts av sökanden kommer IRIS-projektet att bygga grunden för upprättandet av långsiktiga samarbeten mellan KTH och University of Birmingham.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.