UN goal 3.3 vattenburna sjukdomar - Prevention och behandling av cholera utbrott med cholera dödande probiotika

Diarienummer 2018-00968
Koordinator ImmuneIntelligence AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektet avser att utveckla en prisvärd och effektiv prevention samt behandling av kolera infektion, baserat på en ny cocktail av vetenskapligt utvalda stammar av probiotika laktobaciller (Nolera) i linje med FN:s och WHOs mål att stoppa epidemier orakade av vattenburna smittor. Cholera är dödlig vatten-buren bakteriell smitta som orsakar kraftig diarré och uttorkning, barn drabbas värre än vuxna. Epidemier drabbar ofta utsatta människor som efter naturkatastrofer i Haiti och i krigszoner som nu i Jemen. Årligen drabbas 1.3 to 4.0 millioner och 21 000 - 143 000 dödsfall.

Förväntade effekter och resultat

Baserat på vår vetenskapliga kompetens inom mikrobiologi, immunologi och tarm-infektionssjukdomar, kommer vi att utveckla en ny typ av behandling mot kolera baserat på en blandning av probiotiska laktobaciller. Forskarna i projektet har tidigare utvecklat en liknande probiotisk produkt för Clostridium difficile infektion. Resultat av projektet: Vi kommer att ta fram en Cholera dödande probiotisk produkt med effekt verifierat in vitro. Baserat på dessa resultat kommer vi att kunna söka ytterligare stöd från WHO, Gates och läkare utan gränser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 3 steg (Steg 2 och 3 utförs paralellt) Steg 1) Identifiera specifika stammar som kan döda kolera bakterier med hjälp av in vitro tekniker Månad 1-3 Steg 2) Selektera stammar som kan minimera patologiska förändringar i tarmen orsakade av kolera bakterier med hjälp av in vitro/in vivo metoder Månad 4-6 Steg 3) Selektera stammar som kan modulera immunologiska egenskaper med hjälp av in vitro/in vivo metoder Månad 4-6

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.