UN goal 3.3 vattenburna sjukdomar - Prevention och behandling av cholera utbrott med cholera dödande probiotika

Diarienummer 2018-00968
Koordinator ImmuneIntelligence AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018