Umeå Biotech Incubator

Diarienummer 2015-00174
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering

Syfte och mål

Umeå Biotech Incubators mål är att fler Life science bolag startas och tillväxer. UBI har erbjudit innovatörerna välutvecklade inkubationsprocesser innehållandes både affärsutveckling, produktutveckling och regelverk väl anpassade till Life science branschen. Innovatörerna har erbjudits tillgång till nätverk med experter och investerare, laborativ infrastruktur och kontorsplatser.

Resultat och förväntade effekter

Under 2015 har UBI utvärderat 27 nya propåer var av 10 har antagits till en förinkubatorprocess. I våra övriga affärsutvecklingsprocesser har 13 bolag och 13 inkubatorprojekt deltagit. UBI har bidragit till att andelen attraherat ägarkapital till inkubatorbolagen och våra alumner har ökat 3 gånger jämfört med 2014. Under året har UBI gjort 3 exits MD Biomedical AB, Protest diagnostics AB och Lipigon pharmacutical AB.

Upplägg och genomförande

Under 2015 har UBI erbjudit inkubatorprojekten/företagen individuell coachning, affärscoachning i grupp, tillgång till specialister, utrustning, lokaler. Många av bolagen har under året träffa investerare, industriella parter och slutkunder för att verifiera sin affärsidé alt påbörja sin försäljning. UBI har genomfört flertalet kompetenshöjande aktiveter som styrelseledamot, förhandlingsteknik, produktutveckling läkemedel, produktutveckling medicinteknik, PR och media, Business model canvas och Value Creation Forum.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.