Ultraljudsbaserad deformationsavbildning av kärl för förbättrad detektion av hjärt-och kärlsjukdomar

Diarienummer 2011-01365
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 2 320 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - januari 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie International qualification 2011-04-01

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla, validera och testa icke-invasiva ultraljudsbaserade tekniker för att förbättra tidig upptäckt av kärlstelhet samt karakterisering av aterosklerotiska plack. Teknikerna har utvecklats, validerats experimentellt och i djurmodeller samt testats framgångrikt in-vivo genom tätt samarbete mellan KTH och KU Leuven. VINNMER-stipendiaten har under projektet blivit antagen till Tenure track på KTH och därmed fått bra möjligheter att utvecklats som forskningsledare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ultraljudsbaserade metoder för mätning av elasticitet i kärlväggar och aterosklerotiska plack. Metoderna har under projekttiden validerats grundligt och testats i kliniska applikationer med lovande resultat. Metoderna demonstrerades vara känsliga för att utvärdera kärlstelhet. De nya metoderna har stor potential att bidra till en förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar och vara till fördel för patienten i form av bättre och mindre invasiv diagnostik, som i sin tur resulterar i minskad dödlighet och en mer kostnadseffektiv sjukvård.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med ett tätt utbyte mellan KTH och KU Leuven, med flera inblandade forskare från båda institutionerna för att stärka det långsiktiga samarbetet. Under första delen av projektet utvecklades och anpassades metoderna för mätningar i kärl och plack. Därefter utvecklades testuppställningar för validering både in-vitro och in-vivo med fokus på tillförlitliga referensmetoder. Från testerna in-vitro optimerades sedan signalbehandlingen inför in-vivo studierna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.