Ultrakänsliga analyser för bättre hälsa och kriminalteknik (ULTRA-UDI)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram ultrakänsliga analysmetoder för bättre diagnostik och behandlingsmonitorering inom cancervård, kontroll av avstötningsreaktioner efter organtransplantation, ökad förståelse om immunologiska sjukdomar samt förbättrade kriminaltekniska analyser. Samtliga behovsområden har en gemensam lösning genom ultrakänslig analys av genetiskt material (DNA). I projektet vill vi utveckla analysmetoder av DNA där man med ett enkelt blodprov snabbt kan få analyssvar med upp till 1000 gånger högre känslighet jämfört med dagens analyser.

Förväntade effekter och resultat

Cancer kommer kunna upptäckas tidigare samt att effekten av en behandling kan monitoreras på ett enklare sätt. Istället för att transplantationspatienter skall behöva genomgå smärtsam biopsitagning vid upprepade tillfällen efter transplantation räcker ett enkelt blodprov för att kontrollera eventuell avstötning. Vi kan lära oss mer om olika immunologiska sjukdomar; astma, KOL och glutenintolerans. Samma metodik kommer användas inom kriminalteknik för bättre brottsuppklarning genom att kunna individbestämma prover med DNA-blandning som idag inte kan analyseras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ha sex arbetspaket (WP). WP1 består av projektledning, omvärldsanalys och regulatorisk dokumentation för de tekniker som har applikationer inom vården. WP2 består i teknisk utveckling av metodiken som är generisk för samtliga applikationsområden: cancer (WP 3), organtransplantation (WP 4), immunologiska sjukdomar (WP 5) och kriminalteknik (WP 6).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 februari 2020

Diarienummer 2018-00421

Statistik för sidan