TWOOD, textile/wood

Diarienummer 2016-02667
Koordinator INKUBATORN I BORÅS AB
Bidrag från Vinnova 250 523 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram underlag för en fortsatt utveckling av Twood, ett nytt och innovativt material baserat på textilt spill. Projektets mål var att identifiera bäst lämpade bindemedel för utveckling av materialet samt att kartlägga samarbetspartners och förbereda för ett framtida överbryggningsprojekt. Resultatet visar på goda förutsättningar för materialet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av genomförda workshops har varit positiva och två bindemedel är identifierade som lämpliga att gå vidare med, varav ett är biobaserat och helt nerbrytningsbart. Diskussioner med aktörer både inom industri och akademi har varit positiva då man ser en stor potentiell nytta med projektet. Dialog förs med större aktörer om framtida samarbete.

Upplägg och genomförande

Experimentellt arbete har utförts för att testa och utvärdera olika bindemedel samt ta fram materialprover med utvalda bindemedel. Dessutom identifierades och kontaktades utvalda aktörer längs värdekedjan och responsen har visat på stort intresse för materialet.

Externa länkar

Hemsida under uppbyggnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.