Tutlr.tv

Diarienummer 2012-03921
Koordinator Crowd Learning AB - Crowd Learning
Bidrag från Vinnova 692 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Crowd Learning AB har utvecklat en online-plattform med syftet att förmedla kunskap mellan individer utifrån individuella och situationsbaserade behov.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har innefattat utveckling av teknisk plattform och utvärdering av koncept, affärsmodell och betalningsvilja hos konsument. Underlaget från projektet avses användas för anskaffning av vidare finansiering för att ta protypen vidare till marknad.

Upplägg och genomförande

1) Marknadsanalys och research 2) Konceptualisering, kvalitativa intervjuer och användartest 3) Kvalitativa intervjuer med elever, tilltänkta coacher samt föräldrar 4) Utveckling av affärsmodell 5) Kvantitativa undersökningar bland kunder 6) Utveckling av teknisk plattform 7) Användartest av teknisk plattform och slutgiltigt koncept

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.