TUNNELSENSOR FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET

Diarienummer 2015-05678
Koordinator Cipherstone Technologies AB
Bidrag från Vinnova 756 500 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syften med projektet inkluderade att utreda konkurrenssituationen, identifiera lämpliga samarbetspartners samt klarlägga behov och krav inom aktuellt marknadsområde. Vidare inkluderade mål att klimatsäkra, optimera och dokumentera vår teknologi, samt att identifiera lämpliga processer och partners för volymproduktion.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet med att identifiera lämpliga samarbetspartners resulterade i etableringen av ett avgörande samarbete med två ledande och globala aktörer på marknaden vilket kommer att hjälpa företaget att nå ut till kunder på ett effektivt sätt. Vidare resulterade projektet i två nya patentansökningar med målsättningen att skydda vår teknologi och säkra vår expansion på marknaden. Projektet har mognat, optimerat och klimatsäkrat vår teknologi samt förberett företaget för volymproduktion. Slutligen har resultaten av projektet lagt grunden till en första referensinstallation.

Upplägg och genomförande

Innovationsprojektet genomfördes i 17 olika arbetspaket inom fyra olika områden: förberedande affärsutveckling, immaterialrätt, teknikutveckling samt dokumentation. Initialt låg fokus på förberedande affärsutveckling och immaterialrätt, medan senare delar av projektet dominerades av teknikutveckling och dokumentation. Aktiviteter genomfördes både av egen personal och externa konsulter inom t.ex. immaterialrätt och miljötestning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.