Trygg och nära vård i hemmet med stöd av digitala lösningar

Diarienummer 2018-03709
Koordinator Luleå kommun - Socialförvaltningen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Syftet med förstudien "Trygg och nära vård i hemmet med stöd av digitala lösningar" är att i en verklig hemsjukvårdsmiljö testa och ta fram innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar. Målet är att utveckla arbetssätt och processer som säkrar en trygg, nära och personcentrerad vård för den äldre patienten så att den äldre får möjlighet att bo kvar hemma. Målet är vidare att ta fram en arbetsprocess där patienten involveras från början och vården ges utifrån patientens behov, resurser och förutsättningar i samverkan med andra vårdgivare.

Förväntade effekter och resultat

En tydlig arbetsmodell har skapats med beaktande aspekter ur jämställdhets - och omvärldsanalysen. Även stöd för att hantera juridiska och etiska frågeställningar i testbäddsverksamheten. De tre testmiljöerna ska ha etablerat en samverkansform med patienter, personal och andra aktörer. Ingången till testbädden och arbetssättet ska vara tydligt beskrivet och tester ska ha initierats med stöd av digitala lösningar. Förslag på hur testbädden ska fungera i ett långsiktigt perspektiv har tagits fram, tillsammans med förslag på finansiering av verksamheten.

Planerat upplägg och genomförande

I testbädden ska digitala lösningar och innovativa arbetssätt testas, verifieras och utvärderas på ett strukturerat sätt, för patienten och personal i samverkan i reell miljö hemma hos patienten. För att säkra tester i hemmiljön finns möjlighet till att validera arbetssätt och digitala lösningar i en tillrättalagd miljö på Bergvikens äldreboende samt i samverkan med företagen testa mer prematura digitala hälsoinnovationer i en labbmiljö på Luleå tekniska universitet. Dessa tre miljöer utgör en kontinuerlig kedja av testmöjligheter på olika nivåer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.