Tryckta fuktsensorer för byggelement

Diarienummer 2012-00808
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 838 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att undersöka om det fuktsensorsystem som utvecklats under ett flertal år av LiU med projektpartners är kommersiellt bärkraftigt. Systemet består av tryckta elektroniska sensoretiketter som kan monteras inuti väggar och golv och läsas av utifrån med en särskild läsarenhet. Målsättningen har varit ett företag som driver utvecklingen vidare mot en kommersiell produkt. Detta har uppfyllts i och med starten av Invisense AB.

Resultat och förväntade effekter

En affärsplan har upprättats där produktens ekonomiska och kommersiella förutsättningar analyseras. Produktionskostnader har genomlysts och justeringar har gjorts för att anpassa sensoretiketterna till serieproduktion. Resultaten pekar på att systemet är kommersiellt gångbart och innebär besparingar för kunden såväl som möjligheter till vinst för det producerande bolaget.

Upplägg och genomförande

Projektet har från början drivits av de forskare som har varit involverade i den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Tidigt i projektet engagerades därutöver en erfaren entreprenör för att driva arbetet med affärs- och marknadsplan samt kundkontakter. Detta upplägg, kombinerat med stöd från företagsinkubatorn LEAD och produktionsmiljön för tryckt elektronik PEA Manufacturing, har varit avgörande för projektets framgång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.