Tryckt och laminerad LED baserad på ZnO nanotrådar

Diarienummer
Koordinator Eco Spark AB - Ecospark AB
Bidrag från Vinnova 495 086 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet var att utveckla en demonstrator som ger ljus över 10 talet kvadratcentimeter genom användande av standardiserad tryckteknik i kombination med lamineringsteknologi för uppbyggnad av vita lysdioder baserade på nanotrådar av ZnO. Projektet demonstrerade emission från delar av komponenten, men lyckades ej få hela ytan att lysa uniformt. Ett ledande adhesiv utvecklades. Dock utan att få tillräckligt god långsiktig adhesion mellan de sammanfogade ytorna som delaminerade efter viss tid. Projektet resulterade därför inte i några immateriella rättigheter.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningen på projektet var att ta fram ett ledande adhesiv baserat på nanopartiklar av ZnO i kombination med ett ledande nanomaterial och med hjälp av detta laminera LED strukturer som ger ljus över tiotalet kvadratcentimeter. I projektet utvecklades ett bindemedel utan nanopartiklar av ZnO som har goda ledande egenskaper, då detta gav bättre prestanda än ett ZnO baserat. I projektet hann vi ej trimma in tryckprocessen tillräckligt bra, dvs lagertjocklekar på tryckta lager, vilket gjorde att men där adhesionen ej var tidsbeständig. Komponenten delaminerade efter viss tid.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes tillsammans med Acreo och deras enhet för tryckt elektronik (PEA). Initialt studerades olika alternativa ledande adhesiv och de mest lämpade alternativen valdes ut för testning. Egentillverkade och inköpta ZnO nanopartiklar för inblandning i adhesiv utvärderades. Lämpliga trycktekniker studerades innan praktisk utvärdering. Regelbundna projektmöten hölls för att fördela arbetet samt styra projektet åt rätt håll. Inköp av material tog längre tid än väntat. Tidigare identifiering av material kunde kortat ner projekttiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.