Tryckbidrag projekt Så byggdes effektivitet i svensk industri

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Tack vare Vinnovas tryckbidrag kunde boken tryckas på SNS Förlag och därigenom få en stor spridning.

Resultat och förväntade effekter

Tack vare Vinnovas tryckbidrag kunde boken tryckas på SNS Förlag och därigenom få en stor spridning.

Upplägg och genomförande

Tryckbidraget möjliggjorde att projektets resultat kunde spridas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.