TrusTrace

Diarienummer 2017-03637
Koordinator Swin Technologies AB
Bidrag från Vinnova 1 930 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång From analogue to digital 2017 - FashionTech and MediaTech

Syfte och mål

TrusTrace förespråkar hållbar produktion och medveten konsumtion genom att skapa tillit, spårbarhet och transparens i hela försörjningskedjan. Vårt mål är att avlägsna modeindustrin från listan över de 20 mest ohållbara industrierna innan 2030 genom att driva konsumentens köpval baserade på kläders hållbarhet och ekologiska fotavtryck. Vår planet lider redan när det gäller klimatförändringar, avfallshantering, förändringar i markanvändning och biokemisk produktion därför är det är viktigt för oss alla att försöka anta hållbara metoder för att rädda miljön.

Förväntade effekter och resultat

Genom att skapa fullständig spårbarhet, hållbarhetsfotavtryck på enhetsnivå och tillhandahålla denna information öppet för olika intressenter skulle vi kunna förändra beteendet hos köparen, varumärket, producenten eller leverantören och därigenom skapa ett ekosystem för en hållbar industri som förbättrar miljön och gör produktionen mer etisk. En hållbar modeindustri skulle resultera i: 1. Miljoner arbetare får rättvisa löner 2. Förbättra livet för 46 + miljoner bomullsbönder 3. Bidra positivt till färskvattenskydd och markföroreningar

Planerat upplägg och genomförande

Lösningen är live och har lanserats för våra kunder i Sverige och Indien. Under de närmaste månaderna planerar vi att ytterligare förbättra vår lösning för att adressera några omedelbara behov kring hållbarhetshanteringen. En annan förbättring skulle vara att göra lösningen mer intuitiv så att kundantagandet blir både snabbare och enklare. Vi kommer ytterligare stärka erbjudandet genom att integrera med "system of records" hos varumärken och leverantörer för att göra informationsutbyte friktionsfritt. Gällande marknadsutbyggnad, diskuterar vi med kunder i Europa och Asien.

Externa länkar

www.trustrace.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.