Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TrustIoT - Smart Produkt Livscykel Säkerhetsplatform

Diarienummer
Koordinator Contribe AB - CONTRIBE AB, GÖTEBORG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avser att ta fram underlag för att bedömma potentialen för att vidareutveckla en IoTplattform och söka stöd för detta inom EU´s Horizon 2020 program. Underlaget skall beskriva både tekniska- och marknadsförutsättningar. Säkerhetsfrågor är prioriterade och plattformen är utvecklad med ett brett säkerhetstänk från början. Eftersom vår målgrupp är SME´s är det viktigt att kunna erbjuda en lösning med rimlig prissättning. Vi har löst detta bland annat genom att man kan köpa enstaka moduler och bygga på efterhand och genom att prissätta baserat på antalet uppkopplade saker.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av våra analyser bekräftar ett stort behov av och stort intresse för IoT även om kunskapsnivån är starkt skiftande. Behovet av ett stöd av en IoTplattform som vår, där man har kontroll över alla uppkopplad produkter, kan testa o validera sina produkter o mjukvara, har full spårbarhet osv. är stort. En absolut majoritet av de vi pratat med bekräftar att den funktionalitet vi erbjuder är efterfrågad och till stora delar nödvändig. Slutsatsen är att vi kommer att söka finansiering från Horizon 2020 med mål att vara redo att kommersialisera tidigt tidigt år 2020.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivts med ansvar för marknadsanalys, konkurrentanalys, projektledning och administration från vårt Göteborgkontor och med ansvar för teknisk GAP-analys från vårt Karlskronakontor. Fyra personer har varit inblandade, en på heltid (teknik) och övriga på 25-40%. Förutom skrivbordsanalyser för främst marknads- och konkurrentanalyser har vi intervjuat och demonstrerat vår plattform för 15 företag. Resultaten har vi dokumenterat i en förstudierapport som nu är inlämnad till Vinova och som utgör en bas för vår ansökan om vidare finansiering från Horizon 2020.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05117

Statistik för sidan