Trollsaga - ett unikt VR-spel som förbättrar spelarens empatiförmåga

Diarienummer 2018-03189
Koordinator SVRVIVE Studios AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Målsättningen är att vidareutveckla och testa prototypen av ett empatiframkallande VR-spel med syfte att utifrån detta detaljera en metodik för empatiförbättrande speldesign och ta denna till marknaden. Projektet bygger på tre faser: - Teknisk utveckling omfattande adderade spelsekvenser, eye-tracking och haptisk input. - Forskar/användarstudie med syfte att skapa ett vetenskapligt underlag som bekräftar spelets förmåga att positivt påverka spelarens empati. - IPR- undersökningar som syftar till att skapa en optimal IPR-strategi för att skydda vår metodik.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet omfattar en färdigställd spelbar VR-prototyp som via forskarstudie har bevisad positiv effekt på empatiutvecklingen i hjärnan. Utifrån detta förväntar vi oss kunna specificera en metodik för empatiframkallande spelutveckling, med tillhörande IPR-strategi, som därefter kan erbjudas marknaden. Med dessa resultat förväntar vi oss kunna erbjuda en lösning i gränssnittet mellan VR-spel och VR-terapi, med potential att skapa samhällsnytta på framtidens spelmarknad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre faser: 1. Teknisk vidareutveckling av VR-prototyp. Spelet förlängs med ytterligare sekvens, samt utökas med eye-tracking och haptisk input - vilket förväntas öka den empatiutvecklande effekten. 2. Prototypen testas via hjärnvågsmätningar i samarbete med Sarah Hill och Dr Jeff Tarrant. Testet fokuseras till långvarig effekt, effekt jämfört med andra VR-upplevelser, effekt av eye-tracking samt effekt av haptisk input på empatiutvecklingen. Utifrån resultaten detaljeras metodiken. 3. En IPR-analys och -strategi för metodiken detaljeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.