Trip to STS Forum in Japan for Jiajia Chen

Diarienummer 2016-04394
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of ICT
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

The travel grant is used to support Jiajia Chen to attend STS forum that is held in Japan 2016.

Resultat och förväntade effekter

The purpose is for networking with the other researchers worldwide and exchanging the ideas on research leadership and some other interesting topics.

Upplägg och genomförande

Jiajia Chen has participated STS forum and met the researchers from the worldwide. STS forum is a very inspired environment and provides unique experience, which she can benefit a lot in her future career development.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.