Travel grant to "Future Leaders´ Program" of STS forum

Diarienummer 2017-03434
Koordinator Uppsala universitet - Department of Engineering Sciences
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Attending the STS forum. Networking and discussion with global leaders

Resultat och förväntade effekter

In the STS forum in Kyoto, we have met more than 1000 global leaders in Science and Technology, policy making and business. We have made extensive discussion on Energy, Resources and Environment, Life Science, Digitized Society, Research and Innovation, as well as Cooperation in Science and Technology. It greatly deepened our knowledge and opened our global view.

Upplägg och genomförande

N/A

Externa länkar

N/A

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.