Travel Grant - STS Forum: Ultra Low-Latency, Low-Power Wireless Mesh Networks

Diarienummer 2017-03399
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Data och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 17 684 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Travel to SSF Forum, Japan

Resultat och förväntade effekter

Travel to SSF Forum, Japan

Upplägg och genomförande

Travel to SSF Forum, Japan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.