Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Travel Grant - STS Forum: Ultra Low-Latency, Low-Power Wireless Mesh Networks

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Data och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 17 684 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Travel to SSF Forum, Japan

Långsiktiga effekter som förväntas

Travel to SSF Forum, Japan

Upplägg och genomförande

Travel to SSF Forum, Japan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 juli 2017

Diarienummer 2017-03399

Statistik för sidan