Trapeza

Diarienummer 2018-02372
Koordinator Trapeza AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Björn Persson deltog i konferensen under tre dagar och hade under den tiden ett 20-tal möten med andra organisationer för eventuellt samarbete. Då syftet med projektet var att etablera nya kontakter och få bättre insikt i hur Eureka fungerar uppfylldes detta.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att hitta potentiella partners för framtida projekt, vilket uppnåddes då vi fick åtminstone 5 nya kontakter som bedöms kunna leda till samarbeten. Vi har framförallt kommit till insikt om att den lösning vi arbetar med har ett tillämpningsområde inom hälso- och sjukvård, vilket vi tidigare bara arbetat översiktligt med.

Upplägg och genomförande

Projektet tog relativt mycket tid i anspråk, dels genom närvaro, men även genom förberedande planering och bokning av möten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.