Trapeza

Diarienummer 2018-02372
Koordinator Trapeza AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Björn Persson deltog i konferensen under tre dagar och hade under den tiden ett 20-tal möten med andra organisationer för eventuellt samarbete. Då syftet med projektet var att etablera nya kontakter och få bättre insikt i hur Eureka fungerar uppfylldes detta.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att hitta potentiella partners för framtida projekt, vilket uppnåddes då vi fick åtminstone 5 nya kontakter som bedöms kunna leda till samarbeten. Vi har framförallt kommit till insikt om att den lösning vi arbetar med har ett tillämpningsområde inom hälso- och sjukvård, vilket vi tidigare bara arbetat översiktligt med.

Upplägg och genomförande

Projektet tog relativt mycket tid i anspråk, dels genom närvaro, men även genom förberedande planering och bokning av möten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.