Transkriptomanalys av enskilda celler vid njursjukdom

Diarienummer 2015-01259
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 49 610 kronor
Projektets löptid mars 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

To Establish a strong collaboration between Professor Haase and Karolinska Institutet for biomarker discovery and to strengthen translational medicine.

Resultat och förväntade effekter

Specifically Professor Haase will be employed by the Department of Medical Biochemistry and Biophysics (MBB) and will establish protocols that allow the profiling of gene expression in single cells isolated from normal and diseased kidneys. It is projected that data generated under the proposed research collaboration will lead to future interactions with pharmaceutical and biomedical industry and lay ground work for the development of novel diagnostic tests and treatment strategies

Upplägg och genomförande

During the planning phase Professor Haase has met with his collaborators Professor Sten Linnarsson, Professor Peter Stenvinkel and staff from SciLifeLab facilities to set up the scientific collaborations and discuss the project-related experimental strategies that are proposed in the grant application.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.