TrafIQ.se En digital tjänst till stöd för pålitlig godsdistribution

Diarienummer 2015-01611
Koordinator Åhlin Webbkvalité AB
Bidrag från Vinnova 310 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

TrafIQ är det vinnande bidraget i GDC 2014. Renova, DSV, DHL och Schenker hade engagerats då de behöver anpassa sig efter pågående, förestående trafikstörningar i Göteborg. Distributörerna såg stor potential i produkten och hade gått in med ´Letters of support´ för pilotutvärderingar av mjukvaran. Syftet med detta projekt var att ta TrafIQ från prototyp till lanserbar produkt. Samtidigt med utvecklingen har kontakter knutits med nyckelpersoner i branschen vilket skapat en varaktig inblick i branschens rörelser och nya möjligheter till förädling och distribution av tjänsten.

Resultat och förväntade effekter

Produkten är idag en unik lösning mellan transportörernas behov, interna data och trafikverkets externa störningsdata. Tjänsten är anpassad efter flera användargruppers arbetsmiljöer och verksamhet. En stor utvecklingspotential finns, dels funktionsmässigt men också geografiskt. Tjänsten erbjuder bl.a översikt trafikläge, störningar, lastzoner Egen störningsdata. Kommunikation till chaufförer via iOS-appen Automatiska zonbaserade meddelanden till chaufförer Inrapportering från chaufförer till trafikplanerare Infotavla för ex. lasthall eller personalutrymme

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes en serie med workshops som genererade ett stort underlag för dels vidareutveckling av existerande prototyp och dels utveckling av en iOS-app som ska fungera och kommunicera tillsammans med webb-appen. Som ett andra steg påbörjades arbetet med att vidareutveckla webb-appen samt utveckla en iOS-app. Distributörerna använder nu tjänsten i sin verksamhet (Pilotutvärdering). Detta följs upp med workshops för att kartlägga nyttan av tjänsten samt inhämta förslag till förbättringar. Sedan kommer justeringar göras och en affärsmodell för produkten utformas.

Externa länkar

Spellista för Instruktionsvideos, trafiq.se webb-app TrafIQ.seAnvändarnamn: Tp1Lösen Tp1

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.