Träffa rätt - jämställ narkotikaspan. Normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel.

Diarienummer 2015-03815
Koordinator POLISMYNDIGHETEN - HR-avdelningen
Bidrag från Vinnova 687 116 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06315-en

Syfte och mål

Syftet är att utveckla den systematiska analysen inom Polisens narkotikaspaningsarbete så gällande normer utmanas. På så sätt kan fler potentiella grupper av missbrukare och säljare av narkotika ringas in. Jämställd narkotikaspaning ger fler jämställdhetseffekter inom polisen. Målet är att ta fram ett normkritiskt IT-stöd för att vidga normen för vem missbrukaren är och på så sätt bättre hitta kvinnors missbruk och försäljning. IT-stödet ska bestå av olika delar, en app eller ett spel, en utbildningsmodul och en kunskapsnod.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att utforma ett normkritiskt IT-stöd. Både genom processen med att ta fram stödet och genom att lösningen används i praktiken förväntas blicken vid narkotikaspaningsarbete utvecklas och vidgas så att den överensstämmer bättre med de rådande faktiska förhållanden. önskad effekt av detta på längre sikt är att bidra till att unga kvinnor kan erbjudas stöd att ta sig ur sitt missbruk genom att de upptäcks tidigare av Polisen. Innovationen förväntas även kunna användas vid annan spaning och profilering, som t.ex. barnporrbrott.

Planerat upplägg och genomförande

Stödet utvecklas i nära samarbete mellan olika kompetenser från spaningsverksamhet, HR, genusforskning, IT, socialtjänst, behandlingshem och frivilligorganisation. Stor vikt i projektet läggs vid att ta del av unga kvinnors kompetens och erfarenhet av missbruk. En referensgrupp med representanter från olika kompetensområden, såväl forskare som praktiker bildas. Material till app och forskning insamlas även genom deltagande observation och intervjuer med spaningsgrupper. It-stöden, app eller liknande, testas av poliser i yttre tjänst och justeras under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.