TOPUP: PEA- Manufacturing - Ny processlina för smarta etiketter inom Internet of Things

Diarienummer 2015-03969
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 591 780 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att på ett snabbt och effektivt sätt göra den nya processlinan för hybridelektronik i Test och Demo-anläggningen Printed Electronics Arena Manufacturing tillgänglig för nya aktörer från svensk och utländsk industri samt akademi. Projektet har i den nya utrustningen etablerat processer för hybridkretsar som kombinerar tryckt elektronik och kiselkomponenter. ToD-anläggningens personal har utbildats för att bättre möte kunders behov och krav.

Resultat och förväntade effekter

Såväl nya som existerande kunder har redan börjat nyttja den uppgraderade ToD-anläggningen som har anpassats för att erbjuda hybridteknologi till existerande och förväntade kunder. Partners finns både nationellt och internationellt. Genomförandet av RISE ToD-utbildningar har bidragit till arbetet med såväl internationalisering som förbättrad säljprocess. PEA-M är attraktiv både för industrikunder och forskarpartners.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med deltagare i flera olika funktioner på PEA-M: från avdelningschef och säljorganisation till utvecklingsingenjörer och operatörer. Projektet har skapat en medvetenhet om betydelsen av en ToD-anläggning och genererat frågor om hur vi driver den och attraherar kunder.

Externa länkar

Inte en websida för projektet, men en websida för projektets avnämare: ToD-anläggningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.