TOPUP: Mobil pilotanläggning för biogas tar ToD till kunden

Diarienummer
Koordinator JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB - JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet RISE ToD är att bidra till utveckling och innovation. Målet är att öka tillgängligheten till test- och demonstrationsanläggningar hos RISE-instituten, särskilt för små och medelstora företag (SMF) och lärosäten. Konkreta ToD-projekt har fått agera testpiloter i detta och den mobila pilotanläggningen för biogasförsök har utsetts till en sådan. Ett ytterligare mål för dessa testpiloter är att de ska sprida erfarenheterna till andra ToD-miljöer inom RISE. Syfte och mål bedöms uppfyllts väl inom testpilotsprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Inom testpilotprojektet har flera nya nationella och internationella kontakter tagits såväl med företag/SMF som lärosäten. Utveckling av ny teknik för uppgradering av biogas till fordonskvalitét i samverkan med SMF är exempel på nationell aktiviteter. Kanada, Argentina och Kina är exempel på nya int. marknader. Workshops och utbildningstillfällen har arrangerats inom RISE-instituten för erfarenhetsutbyte samt kompetensbyggande. Detta har lett till större kännedom om vilka resurser i form av ToD som finns vilket då kan stärker erbjudandet ut mot kunder och partners.

Upplägg och genomförande

Testpilotprojektet med den mobila pilotanläggningen för biogasförsök har både dels verkat på bredden - genom att skapa synergier tvärs över RISE-instituten - och dels möjliggjort ökad spets att lyfta den specifika ToD-miljön mot både nya och befintliga marknader och aktörer. Att ha kännedom om och kunna lyfta fram fler delar av RISE-institutens ToD-miljöer i mötet med nya kunder och partners har visat sig vara mycket lyckosamt och något som stärker erbjudandet som innovationspartner på ett mycket kraftfullt sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04218

Statistik för sidan