Topologisk Maskininlärning

Diarienummer 2013-04847
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 16 173 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att samla de flesta aktiva forskare inom tillämpad algebraisk topologi och topologisk data-analys inom Stockholms-området för att komma fram till intressanta riktningar för ett forskningsprojekt med avsikt att studera metoder från algebraisk topologi inom eller kombinerade med maskininlärning. Inom projektet har vi formulerat en forskningsplan för att skapa topologiska metoder för att förbättra maskininlärning, med tillämpning på datorseende, robotperception och textanalys.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet av det här projektet är en forskningsplan för ett längre forskningsprojekt för att skapa topologisk maskininlärning. En sådan forskningsplan har formulerats.

Upplägg och genomförande

Möten genomfördes enligt plan med alla grupper utom Karolinska Institutet. Idéerna för topologisk maskininlärning visade sig passa väldigt väl med forskning som Hedvig Kjellström (CVAP, KTH) och Jussi Karlgren (TMH, KTH & Gavagai AB) planerar. Vi har artikulerat konkreta projektplaner. Upplägget och genomförandet gick enligt ursprunglig plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.