TopGrade- Läx- och studiehjälp

Diarienummer 2013-04676
Koordinator ADUCERA HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 382 151 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi vill ge studenter en möjlighet att få det högsta betyget i matte så att de därmed kan välja den universitetsutbildning de vill.

Resultat och förväntade effekter

Vi har framförallt erbjudit en intensivkurs för gymnasister som siktar på de högsta betygen i matematik. Resultatet är elever som är nöjda med resultatet och som känner att de har blivit bättre i matte. En motsvarande kurs har även hållits med start i april 2014.

Upplägg och genomförande

Intensivkursen hölls fem lördagar i rad inför det nationella provet den 10 december. En liten grupp om ca 5 elever deltog i kursen. En pensionerad matematik-lärare, med över 40 års erfarenhet som lärare, bedrev undervisningen. En motsvarande kurs hölls med start i april 2014. Undervisningsmetoden som sådan fungerar bra. Det här är skalbart. Det har emellertid varit svårare än vi räknat med att nå ut till elever om kursen i tid. Det kommer kosta mer pengar att göra framöver när det här ska skalas upp. Vi tror även att vi kommer att behöva lägga mer tid på att hitta kvalificerade lärare.

Externa länkar

Beskriver kunderbjudandet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.