Top-UP: Visualiseringsbordet 3D stadsmodeller

Diarienummer 2015-03968
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - C-STUDIO
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Visualiseringsbordet - Top-up projektets mål är att: - stärka och utveckla erbjudandet för nya affärsområden med hög innovations- och utvecklingspotential. - bättre förstå användarna och kundernas behov och därmed få en utökad relevans i kundens värdekedjan. - bättre och effektivare hantering IPR, vilket ska leda till förenkling, utökade intäkter och harmonisering.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat omsätts nu i verksamheten. Våra förväntade effekter är att vi ska attrahera nya innovativa samarbeten främst med SME:er samt utöka 2 nya affärsområden. Projektsamarbeten ska genomföras mera effektivt och professionellt, vilket ska leda till bättre resultat flera långsiktiga samarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med den initiala projektplanen. Stödet från utvecklingsprojektet och projekten har varit mycket värdefullt. Genom aktiviteter och coachning har vi tillägnat oss ny kunskap, nya insikter och erfarenhetsutbyte vilket har förbättrat förutsättningarna för att lyckas nå projektmålen. Worskhops - User Day - med syfte att bättre förstå befintliga kunder och användare har blivit av stor succe för alla parter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.