Top-up Transporterbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa

Diarienummer 2015-04038
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Under perioden 2014-07-01 till 2016-12-31 har en transporterbar fabrik för nanocellulosa byggds och startats upp. Syftet med den transporterbara demonstrationsfabriken är att erbjuda företag en möjlighet att producera nanocellulosa i stor skala lokalt för att använda i fullskaleförsök i deras egna anläggningar. Genom att delta i RISE ToD TOPUP har projektet med att bygga den transporterbara fabriken förstärkts i avseende på; utveckling av erbjudandet, plan för kommunikation och marknadsföring samt grund för en kommande internationalisering.

Resultat och förväntade effekter

TOPUPen har deltagit vid samtliga utbildningstillfällen och blivit coachad av ett antal arbetspaket. Ett stort antal kunddiskussioner har genomförts och en omfattande workshop. Marknads och kommunikationsmaterial samt grund för kommande internationalisering har arbetats fram. En bas av intresserade företag har skapats och viktigt material för kommunikation med kunderna kring erbjudande och förutsättningar har tagits fram (User´s Guide).

Upplägg och genomförande

TOPUP-projektet har på ett bra sätt förstärkt arbetet med att bygga och starta upp den transporterbara fabriken. Genom utbildningstillfällena och coachningen har de marknadsmässiga utmaningarna kommit upp på agendan tillsammans med de tekniska, vilket varit bra för såväl genomförandet som resultatet. En kundintegrerad utveckling har kunnat genomföras i större utsträckning vilket varit väldigt possitivt och det samlade lärandet som skett genom dialog i utvecklingsprojektet har även det lett till nya insikter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.