Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tolkvox - överbryggar varje språkbarriär i offentlig sektor (fas 2)

Diarienummer
Koordinator TOLKVOX AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektets mål var att stärka Tolkvox kundvärde och genomslagskraft genom (1) prototyper av funktionsförbättringar och av on boarding-process och (2) validering av Tolkvox värde i sjukvården. Detta har genomförts med gott resultat. Dessutom har inom projektet ett utvecklingskonsortium för kvalitetssäkrad maskinöversättning inom sjukvården startats, tillsammans med Capio, Aleris X och Rise Interactive.

Resultat och förväntade effekter

Tolkvox AB har genom projektet skapat och validerat prototyper av funktionsförbättringar och av storskalig on boarding-process på t.ex. ett helt sjukhus. Vi har därtill validerat Tolkvox värde i sjukvården och etablerat ett utvecklingskonsortium för kvalitetssäkrad maskinöversättning i vården. Detta har gett oss ett större kundvärde och genomslagskraft, vilket påtaglige stärkt våra kommersiella förutsättningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har byggts kring fyra konkreta aktiviteter, som vars relevans sprungit ur de iterativa och användarna processerna i projektets fas 1. För två av aktiviteterna har prototyper byggts i samarbete med stora kunder - Karolinska sjukhuset och Arbetsförmedlingen - och testats direkt med hundratals användare. Den tredje aktiviteten har varit en feasibility Study, som genomförts som en direkt respons på återkoppling från Region Stockholm, en av tjänstens största potentiella kunder, och i nära samarbete med fem vårdgivare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02121

Statistik för sidan