Tolkvox - överbryggar varje språkbarriär i offentlig sektor (fas 2)

Diarienummer 2018-02121
Koordinator TOLKVOX AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Att stärka Tolkvox kundvärde och genomslagskraft genom prototyper av funktionsförbättringar och validering av Tolkvox värde i sjukvården.

Förväntade effekter och resultat

Förstärkt kundvärde i form av bättre funktionalitet och större kommersiellt genomslag.

Planerat upplägg och genomförande

Prototyp till funktionsförbättringar - v.g. funktionen ring upp med tolk: Fortsatt agil utveckling tillsammans med våra användare. - v.g. storskalig implementering/on-boarding: Agil utveckling tillsammans med någon av våra stora, tidiga kunder. - v.g. feasibility-studie i Stockholms läns landsting: Genomföra sådan studie tillsammans med fyra sjukhus och vårdcentraler.

Externa länkar

www.tolkvox.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.