TMHPC100/Basaltfiber

Diarienummer 2013-04588
Koordinator Millfill AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Betongens härdningstid är idag en stor kostnad för byggindustrin. Millfill AB har som mål att fortsätta utvecklingsarbetet och på sikt erbjuda en högpresterande betong med en härdningstid på ett fåtal dagar och samtidigt uppnå en tryckhållfasthet runt 80Mpa.

Resultat och förväntade effekter

Millfill AB nådde det förväntade resultatet med en härdningstid på ca 18dagar når vi 80Mpa från tidigare 28dagar

Upplägg och genomförande

Genom nära samarbete med bla konsulter och underleverantörer, har Millfill AB med olika tillsatser gjutit ett flertal betongprismor som vi sedan har genomfört tryckhållfast utprovningar på. Provningar har genomförts på utrustning godkänd av Statens Provningsanstalt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.