Tjänstefiering av Stål- och Verkstadsbolag

Diarienummer 2012-04459
Koordinator Stål & Verkstad
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att ta fram och testa en metod med vars hjälp tillverkande företag stöttas i att transformera sitt synsätt från att vara fokuserat på produktframtagning till att lösa deras kunders problem (ett tjänstesynsätt). Basen i dessa företags erbjudanden kommer antagligen fortfarande att vara produkter men de blir istället ett medel för att lösa kundproblem. Uppfyllelse se bifogadslutrapport

Resultat och förväntade effekter

Se bifogad slutrapport

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i form av en serie sammankomster/workshops. Programserien inleddes med en inspirationsdag där samtliga medlemsföretag inom klustret Stål & Verkstad i Värmland var inbjudna. Programserien genomfördes sedan i form av tre gemensamma workshopar och däremellan individuella workshopar med varje företag. I de gemensamma workshoparna hade vi blandat ett teoretiskt synsätt kring tjänster med faktiska erfarenheter från hur andra företag har hanterat problematik och möjligheter kring tjänstefiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.