Tillverkning av kortfibergarn

Diarienummer 2015-01343
Koordinator Mittuniversitetet - Fibre Science and Communication Centre
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att undersöka enkla metoder för att tillverka papperstrådar. Vi har tvinnat trådar från 2 mm breda pappersremsor i laboratorie- och pilotskala. Projektet har visat att det går att tvinna tunna trådar från smala remsor av papper som behandlas kemiskt och sträcks vid låga hastigheter. Vi har framgångsrikt tvinnat papperstrådar vid högre hastigheter i pilotutrustning dock utan att kemikalier har tillsatts. Visionen är att pappersgarn från plasticerade pappersremsor kan användas istället för syntet- och bomullsfibrer i textila material.

Resultat och förväntade effekter

Tvinnade pappersremsor som plasticerats före tvinningen var starkare och mer töjbara än de som plasticerats efter tvinningen. Hypotesprojektetet ´kortfibergarn´ har visat att det går att tvinna pappersremsor till trådar med sträckning och kemikalier som plasticerar cellulosan. Dessutom att det går att tvinna pappersremsor till papperstrådar utan kemikalietillsatser vid högre hastigheter i pilotskala.

Upplägg och genomförande

Pappersremsor, som plasticerats med kemikalier, har tvinnats i laboratoriet. En tvinningsutrustning i Lego har konstruerats där kemikalier tillsatts som kylts ner till minusgrader för att plasticera cellulosafibrerna. Alternativt tvinnades pappersremsorna först till en tråd som därefter plasticerades. Efter plasticeringen tvättades pappersremsan eller papperstråden och torkades. Dessutom har pappersremsor tvinnats i en laboratorieutrustning på Högskolan i Borås och i en pilotutrustning på Svenskt Konstsilke vid högre hastigheter och utan att tillsätta kemikalier.

Externa länkar

https://www.miun.se/en/fscn/research_projects/manufacturing-of-short-fibre-yarn

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.