Tillverkan av hierarkiska biopolymer geler för kontroll av masstransport

Diarienummer 2011-03525
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 3 062 634 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var trefaldigt. Det första målet var att förbättra forsknings mobilitet mellan olika länder samt mellan näringsliv och akademi. Anna Ström (AS), flyttade därför från industriell forskning (Unilever R&D, NL) till Sverige (SuMo Biomaterials, Chalmers). Det andra målet var att bygga hierarkiska mjuka material där både flöde av vätska och diffusion olika molekyler kan studeras, då en nyckel fråga inom SuMo. Det tredje målet var att öka den akademiska meriteringen för en stark industriell forskningsledare (AS).

Resultat och förväntade effekter

Jag har varit en medlem av SuMo´s ledningsgrupp sedan 2012. Arbetet inom SuMo´s ledningsgrupp har gett mig en stor förståelse för skillnaden mellan ledarskap inom akademi samt näringsliv. Det har även hjälpt mig att utöka mitt nationella nätverk inom akademi, forskningsinstitut såväl som näringsliv. När det kommer till det andra målet så har hierarkiska mjuka strukturer byggts med hjälp av alginat. Arbetet har lett till ökad akademisk meritering (publikationer och undervisning) och flera pågående samverkansprojekt. Arbetet har lett till 9 publicerade artiklar.

Upplägg och genomförande

VINNMER -projektet och det ekonomiska bidraget har varit avgörande för utfallet av detta projekt. Projektet har hjälpt mig att förstå den akademiska miljön, karriärsvägar och drivkrafter inom samarbete. Mycket skiljer sig från min tidigare industriell erfarenhet . Projektet har gett mig akademiska meriter, såsom undervisning och ökad publicering och har definitivt ökat antalet samarbeten (inom och utom SuMo). ännu bättre resultat kan uppnås om högre ledare / manager inom värduniversitet medverkar i projektet redan från början.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.