Tillväxtprovokationer - Vardagskvalitet för 80+

Diarienummer 2013-05154
Koordinator EFFECTUS BUT DIFFERENT AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har: - skapat ett mötesprojekt där mötet mellan behovsidentifierare och entreprenörer arbetar för att provocera fram marknadsrelevanta ideer kring målgruppen 80+. - skapat ett avtal att hantera kommande immateriella rättigheter. - formulerat en process som kan leda fram nya användningsområden kring Vardagskvalitet 80+. - identifierat entreprenörer genom intervjuer. - identifierat behovsidentifierare personer 80+ som anhöriga och representanter från service och omvårdnadssektorn.

Resultat och förväntade effekter

Det som är utmaningen i detta projekt är att hitta behov som kan konkretiseras med ett rimligt businesscase för entreprenörerna. Detta innebär att vi väljer att fokusera på entreprenörer som kan fokusera på större volymer. Vi väljer också ut 2-3 entreprenörer som inte konkurrerar med varandra.

Upplägg och genomförande

Vi har formulerat en genomförandeprocess som innefattar behovsidentif-ering, genomförandet av möten, framtagning av innovativ pilotprojekt med bl a konkurrensanalys och som kan leda fram till nya användningsområden för att målgruppen 80+ ska behålla sin vardagskvalitet, dvs ha ett roligare liv, och kunna bo kvar hemma.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.