Tillförlitlig lättviktsdesign av gjutna komponenter i tåg och lastbilar

Diarienummer 2017-04263
Koordinator Bombardier Transportation Sweden AB - Arvidkontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2016-05185-en

Syfte och mål

Att utveckla en process för lättviktsoptimering av gjutna komponenter där utmattningskrav samt gjutningsbegränsningar integreras i ett tidigt skede av designprocessen.

Förväntade effekter och resultat

En preliminär metod kommer att utvecklas för topologioptimering av gjutna komponenter med krav på utmattningshållfasthet och gjutbarhet. Metodens effektivitet kommer att bedömas genom produktion och provning av en prototypkomponent.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper från december 2017 till augusti 2018 och delas upp i arbetspaket som täcker metodutveckling, en designfallstudie och utmattningstest av den resulterande designen. Ett fjärde arbetspaket ingår för projektkoordinering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.