Tillämpning av Open-source CFD-verktyg för Svenska stål samfundet

Diarienummer 2016-04563
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång National mobility for innovation

Syfte och mål

1) Kompetensuppbyggnad för att kunna initiera modellering med hjälp av öppen källkod (licensbefriad), åt stål- och annan metallframställningsindustri, genom användandet av OpenFOAM. 2) Utbyte av kunskap och information mellan flödesdynamikgruppen hos Chalmers Tekniska Högskola (CTH) och gruppen Gjutning och flödessimulering hos Swerea MEFOS. 3) Användning av MEFOS expertkunskaper inom metallurgiska processer tillsammans med CTH:s kompetens inom öppen källkod (avseende CFD) för att, med hjälp av OpenFOAM utveckla alternativa modeller tillämpbara på stränggjutning.

Resultat och förväntade effekter

1) Utökad kompetens avseende användningen av öppen källkod, och då speciellt OpenFOAM, vid numerisk modellering. 2) OpenFOAM-modeller i 2D/3D avseende stränggjutning. Modellerna är kapabla att prediktera kopplade fenomen såväl som transient beteende hos stålnivån i kokillen. 3) Möjligt framtida samarbete mellan MEFOS och Institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper hos CTH genom gemensamma projekt och utbyte av personal. 4) Den utvecklade modellen har också lett till ett nyligen beviljat Hugo Carlsson-projekt, i samarbete med Sandvik Materials Technology på 850 kSEK.

Upplägg och genomförande

Projektet har baserats på en serie besök av PNJ från Swerea MEFOS på Institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper hos CTH med professor HN som handledare. Totalt har sju besök genomförts under projekttiden. Detaljer avseende varje besök och planerade aktiviteter är beskrivna i nedanstående stycken. HN besökte också Swerea MEFOS för att presentera numerisk och fysikalisk modellering utförd på Mekanik och Maritima Vetenskaper hos CTH.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.