Tidseffektiv RobUSt verifiering av auTonoma fordon - teori och MEtoder (TRUST-ME)

Diarienummer 2014-01373
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 96021 Innovation
Bidrag från Vinnova 4 610 881 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2013-05662-en

Syfte och mål

Verifiering av säkerheten och tillförlitligheten förutspås vara en av de största utmaningarna för kommersialisering av autonoma fordon. Målet med verifieringen är att kvantitativt visa att fordonet löser alla situationer lika bra, eller bättre, än människan. Projektets mål är att utveckla och validera metoder för verifieringen av autonoma fordon. Den utvecklade metoden har nått målet att estimera säkerheten och prestanda för autonoma fordon från fältdata. Metoden identifierar även på ett systematiskt sätt kritiska situationer som avgör prestanda för autonoma fordon.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt har utvecklat en metod som kan användas för att validera säkerheten för ett fordons körbeteende. Data från verklig trafik används för att utvärdera närheten till en kollision, vilken extrapoleras till en kollisionsfrekvens med hjälp av extremvärdesteori (EVT). Olika typer av hotmått som beskriver närhet till en kollision, liksom metoder för korrekt anpassning av EVT-modellen till data, har utvärderats. Resultaten ser lovande ut med avseende på att använda av EVT för säkerhetsvalidering av autonoma fordon.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits primärt via en industridoktorand initialt anställd på Volvo Cars och senare på Zenuity. Chalmers har stått för akademisk handledning och Volvo Cars/Zenuity har fokuserat på att att knyta projektets arbete till interna och externa utvecklingsprojekt för autonoma fordon (e.g. Drive Me). Projektet har haft som princip att publicera samtlig metodutveckling i vetenskapliga konferenser och tidskrifter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.