THS Nätverksvecka

Diarienummer 2011-03806
Koordinator TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅR
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett tydligt mål som uppfylldes var att inspirera studenter till att ta egna initiativ. Studenter skulle även kopplas med startups vilket skedde. Under eventets två dagar fick varenda startups kontaktuppgifter från studenter som var intresserade av att gå med i företaget/projektet. När det kommer till vårt absoluta mål för projektet så är det att se Nätverksveckan på en nationell nivå runt hela Sverige. Detta kommer ta sin tid att uppfylla då THS måste redovisa Nätverksveckan för andra studentkårer runtomkring Sverige. THS mål är att nästa Nätverksvecka sker i början på hösten 2012.

Resultat och förväntade effekter

Startups som deltagit under Nätverksveckan har fått kontakt med studenter som har de kompetenser som efterfrågats. Detta gör de nystartade företagen mer innovativa och starkare då man får de resurs man efterfrågat. Förväntade effekter blir startups som expanderar och växer till större väletablerade företag. Då många internationella studenter kopplades till dessa medverkande företag säkerställs att dem stannar kvar i Sverige för att på så sätt göra Sverige mer konkurrenskraftig. Nätverksveckan kommer om ett par år finnas på de större svenska tekniska universiteten.

Upplägg och genomförande

För att få en röd tråd gällande upplägget var Dag 1 till för att inspirera studenterna genom att lyssna på talare och dag 2 handlade om att koppla studenter och nystartade företag med varandra. Det fanns tillräckligt mycket arbetskraft för att genomföra eventet bra och tiderna som valdes för eventet passade in för företagen och studenterna. Inkubatorer och samarbetspartners bör dock inkluderas nästa gång i planeringen för att på så sätt få bästa möjliga feedback. THS Näringsliv vill lägga till en tredje dag på Nätverksveckan där nystartade företag displayar sina produkter som en mässa.

Externa länkar

Huvudhemsidan för Nätverksveckan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.