The recycled textile-fibre paper materials

Diarienummer 2015-01340
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015