The Paper Province 2.0- En storskalig demonstrator för skogsbaserad bioekonomi

Diarienummer 2013-02315
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 20 450 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vara den ledande kompetensnoden för skogsbaserad bioekonomi, positionera sig internationellt som innovationsmiljö och fungera som lärande exempel för övergången till en biobaserad samhällsekonomi. Utifrån tjänsteperspektiv med fokus på nyttiggörande realisera och industrialisera produkter och tjänster som leder till hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft. Ta till vara regionens styrkeområden; upparbetat samarbete, stark produktionsinfrastruktur, stor kunskap om tjänsteperspektiv och bred användar- samt teknikkunskap inom det skogliga området.

Resultat och förväntade effekter

Fungerande, långsiktigt hållbara produkter, tjänster och processer som bidrar till att en skogsbaserad bioekonomi utvecklas och kommersialiseras och dessutom används i vår region Öppna samarbeten med andra kluster, nätverk, akademi och institut, nationellt och internationellt för att tillsammans skapa lösningar som svar på den globala klimatutmaningen. Involvera även andra branscher Ökad förståelse för betydelsen av kunskap runt genus, jämställdhet och mångfald Ökning av nystartade företag inom området Ökad involvering från offentlig sektor och civilsamhället

Upplägg och genomförande

Koppla med andra innovationsmiljöer inom bioekonomi, dela kunskap, delta internationellt. Bli skogliga bioekonomins verkstad inkl. experter på kommersialisering och tjänsteinnovation. Nyttja regionens kompletta värdekedjor, få intressenter utifrån att etablera sig och förverkliga allt från prototyper till full produktion. Involvera många aktörer i att utveckla och demonstrera innovationer för att skapa regional uppslutning och kraftsamling. Kompetensförsörjning är ett avgörande område. Aktiviteter för relevant framtida kunskap, ökad jämställdhet och mångfald.

Externa länkar

Paper Province hemsida som täcker hela vår verksamhet, inkl Vinnväxt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.