The OPERAS project - Connecting Social-ecological entrepreneurs with Investors

Diarienummer
Koordinator Bert-Ola Bergstrand (SCF)
Bidrag från Vinnova 69 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - februari 2012
Status Avslutat

Externa länkar